Igrot Kodeš

Odpovědi Krále Mošiacha

Napsat Rebemu Králi Mošiachovi!
Menu

CO JE „IGROT KODEŠ“?

Každému se někdy přihodí situace, ve které potřebuje pomoct nebo poradit. Obvykle se problémy týkají zdraví, rodiny, výdělku i dětí… V dnešní době je možné dostat odpověď a požehnání od Lubavičského Rebeho SHLITA Krále Mošiacha, prostřednictvím „Igrot Kodeš“. Dostáváte okamžitou a přesnou odpověď, po čemž budou vaše problémy vyřešeny.

„Igrot Kodeš“ – je jednoduchou a pohodlnou cestou, jak se obrátit na světce – Rebeho, pro vyřešení vašich problémů. Během uplynulých let Rebe napsal desítky tisíc dopisů lidem, kteří se na něj obraceli s prosbou o radu a pomoc. V těchto dopisech se rozebírají otázky různých stránek života: zdraví, společnost, vzdělání, rodina, děti, práce, podnikání, vojna, náboženství,… V roce 1987 p. Rebe vydal pokyn vytisknout tyto dopisy ve formě knih. Tak přišlo na svět 23 dílů „Igrot Kodeš“.

Je důležité si pamatovat, že požehnání Rebeho – hlavy pokolení a proroka – vám zajistí plné a opravdové řešení vašich problémů.

JAK SI POŽÁDAT O POŽEHNÁNÍ?

Je třeba si omýt ruce, pro očištění duše a těla před prosbou.

Do formuláře pro odeslání prosby napište vaše židovské jméno (pokud ho máte) a jméno matky (nežidé uvádějí jméno otce), jelikož zrovna tyto údaje určují osobní identitu člověka.

Je velmi důležité udělat rozhodnutí vykonat dodatečné úkony v oblasti Tory a přikázaní pro židy: Kašrut, dobročinný příspěvek, dodržování soboty, kontrola mezuz, atd. a pro nežidy plnění Sedmi přikázání potomků Noemových.

Poté napište vaší prosbu, slavnostně proneste „Ať žije Rebe ŠLITA Král Mošíach“ a stiskněte tlačítko „Odeslat dopis“.

Poté speciální program vybere náhodně odpověď, kterou uvidíte na obrazovce za několik vteřin ve formě otevřené knihy. Také uvidíte odkazy na překlad těchto stran.

Pokud budete mít potíže s přečtením dopisu, který je napsán v hebrejštině nebo jidiš, doporučujeme se na nás obrátit (telefonicky, přes Skype nebo email) nebo na nejbližší Bejt Chabad.

POLOŽIT REBEMU OTÁZKU NEBO HO POPROSIT O POŽEHNÁNÍ

S Boží pomoci, našemu panu a učiteli, Rebemu Králi Mošiachovi, nechť se prodlouží jeho roky

Text dopisu:

Provoláváme: Nechť věčně žije náš pan, učitel a Rebe Král Mošiach!

PŘÍBĚHY ZÁZRAKŮ

Tajůplná odpověď Rebeho přes počítač

WWW.IGROT.COM

Stránka www.igrot.com existuje již mnoho let a každý den stovky lidí píší Rebemu Králi Mošiachovi a dostávají od něj rády a požehnání.

Stalo se mi zvykem, že otázky spojené s internetem, internetovým stránkami a počítači obvykle pokládám bez vložení dopisu do sbírky dopisů Rebeho „Igrot Kodeš“, ale právě přes stránky www.igrot.com.

Připravil jsem si krátkou poznámku ke zveřejnění na stránce www.moshiach.ru. V určitou chvíli jsem začal pochybovat o tom, zda ji zveřejnit nebo ne. Šlo o to, že již po zpracování textu jsem přišel na to, že zdroj zprávy je pochybný a neexistuje možnost, jak prověřit přesnost citátu z rozmluvy s Rebem, v ni obsaženém. Rozhodl jsem se zeptat Rebeho. Vyplnil jsem formulář na stránce a zmačknul tlačítko „odeslat dopis“. Ve výsledku systém „náhodně“ vybral stránku ze 22 sbírek „Igrot Kodeš“ a sdělil mi, že odpověď se nachází v 10. sbírce. Ale z nepochopitelného důvodu samotné stránky nebyly vidět, naskenované stránky se nenačetly. Napadlo mě, že došlo k nějakému výpadku a automaticky jsem zmáčknul tlačítko obnovení stránky v prohlížeči.

Obvykle se v tomto případě zobrazuje odpověď na jiné stránce, jelikož je statisticky prakticky nemožné dostat odpověď na stejném místě dvakrát po sobě. Ale nic se nezměnilo. Pak mě napadlo, že možná na hlavním serveru, kde se nachází stránky, bylo změněno jejich umístění, ale po rychle kontrole jsem se přesvědčil, že je vše v pořádku. Zkušební test byl pozitivní. Měl jsem před sebou technicky nevysvětlitelnou situaci, ze které jsem pochopil, že nešlo o náhodu. Hlavou se mi mihlo, že zřejmě Rebeho odpověď je negativní, ale tato myšlenka se nestihla zformovat. Jak to tak často bývá, člověku nestačí náznak a chce dostat jasnou odpověď. Napsal jsem stejnou otázku jako před tím a zmačknul tlačítko.

Tentokrát se objevily dvě stránky. Skoro hned, jak jsem začal číst, jsem si uvědomil, že ten text znám. Právě tento dopis jsem několik dní zpátky překládal do ruštiny. Nebudu napínat čtenáře a hned řeknu, že šlo o sbírku č. 16, str. 10 , kde se psalo: „Proč jste si vybral takový text…nehodí se…ani formou, ani obsahem?“ Je jasné, že po takové odpovědi jsem upustil od veškerých pochyb a text zprávy letěl do „koše“. Z této příhody jsem pochopil jednu důležitou věc – pokud se odpověď nedostavila nebo se nevztahuje k otázce, jedná se o negativní odpověď. A je nejlepší se ptát dopředu a neztrácet zbytečně čas.

Další příběhy zázraků čtěte na stránce www.moshiach.ru

OTÁZKY A ODPOVĚDI

 1. Je tato služba, „Igrot Kodeš“, určena pouze židům?

  Ne. Jakýkoliv člověk se může obrátit na Rebeho. Nežid musí uvést jméno otce, ne matky, a udělat rozhodnutí v rámci plnění „Sedmi zákonů Noemových potomků“.

 2. Jaké je procento úspěšnosti řešení problémů tímto způsobem?

  Jelikož se nejedná o zkoušku a výsledek je závislý na samém tazateli, není zde pojem „procento úspěšnosti“. Zároveň, jelikož se jedná o proroka, je zde pevné přesvědčení o naplnění požehnání a nejsme si vědomy nezdarů.

 3. Nejsem věřící. Pomůžou mi „Igrot Kodeš“?

  Ano. Rebe nedělá rozdílů mezi lidmi a jeho požehnání může dostat každý člověk.

 4. Nepochopil jsem odpověď. Kam se mohu obrátit?

  Pokud je odpověď nesrozumitelná, můžete se obrátit na naše centrum nebo na vám nebližší Bejt Chabad. Jenom si nezapomeňte zapsat číslo sbírky a stranu obdržené odpovědi.

 5. Uvidí někdo můj dopis?

  Ne. Systém odpovědí je zcela automatický a vaše údaje se nikde neukládají, ani nikým nejsou prohlíženy.

 6. Je tato služba zpoplatněna?

  Ne. Stránky „Igrot Kodeš“ jsou vytvořeny dobrovolníky a žádnou úplatu nepožadujeme. Je třeba podotknout, že můžete obdržet odpověď s pokynem učinit dobročinný příspěvek. Toto lze učinit dle vašeho výběru ve prospěch chudých, synagogy, ješivy…

 7. Co mám dělat, když mi to nepomohlo?

  Takové případy jsou nám známy. Je možné, že jste nepochopil/a Rebeho odpověď, proto je třeba se poradit s lidmi znalými.

NAPIŠTE NÁM

Pokud se vám nedaří pochopit odpověď Rebeho Krále Mošiacha, můžete se s námi spojit přes email: [email protected].

Správce stránek – Rabín Abraham ben Šimon (Izrael)

facebook twitter whatsapp getpocket